Deze algemene voorwaarden
zijn bij 'Johan de Bes praktijk voor fysiotherapie', duidelijk zichtbaar aanwezig en daarmee wordt verondersteld dat een ieder die wordt behandeld bij 'Johan de Bes praktijk voor fysiotherapie' op de hoogte is en zulks ook als zodanig begrepen heeft. Indien dit niet het geval is dient u dit direct kenbaar te maken.

Met het afnemen van diensten, geleverd door 'Johan de Bes praktijk voor fysiotherapie', stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van 'Johan de Bes praktijk voor fysiotherapie'. Uitloopregel: Een afspraak kan worden verzet of geannuleerd indien de tijd vanuitloop langer bedraagt dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde
tijd.

De uitgebreide versie van de Algemene Voorwaarden kunt u hier inzien.