Binnen de manuele therapie E.S.®. gaan we ervan uit dat het menselijk lichaam constant in beweging is. Deze beweging vindt plaats in de gewrichten, de vorm van de gewrichten is bepalend voor het verloop van de beweging. Omdat eenieder anders gevormd is, niemand identiek is aan een ander, heeft ook iedereen zijn/haar eigen manier van bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vouwen van de handen, kleermakerszit aannemen, een bal gooien, u zult dit altijd op dezelfde manier doen.

Vorm en functie zijn dus aan elkaar gerelateerd en beïnvloeden elkaar wederzijds. In een normale, gezonde situatie is er evenwicht tussen de bewegingsvoorkeur en de vorm van het lichaam. Door verschillende factoren, zowel inwendig (gewichtsverandering, psychische belasting) als uitwendig (ongeval, ander schoeisel) kan het evenwicht verstoord raken. Wanneer deze verstoring langdurig is leidt dat tot functiestoornissen. Deze leiden op hun beurt tot klachten aan het bewegingsapparaat in de vorm van pijn en/of beperkingen in beweging. Omdat het lichaam als geheel functioneert zal een verstoring in één gewricht klachten in alle andere gewrichten tot gevolg hebben. Middels manuele therapie is de behandelaar in staat om de bewegingsbeperkingen in de gewrichten op te heffen en zodoende het lichaam in staat te stellen het evenwicht weer terug te vinden.

                                                                   


(De methode wordt ook wel 'eggshell methode' (E.S.®)genoemd, omdat een eierschaal nog niet zou breken door de kracht die gebruikt wordt bij de behandeling.) is een behandelwijze die, rekening houdende met individuele verschillen en asymmetriën in vorm en functie, tracht een optimale bewegingsfunctie te verkrijgen en te handhaven. Zij doet dit door na een nauwkeurige individuele bewegingsanalyse op zeer subtiele, meestal pijnloze wijze alle gewrichten van het lichaam te bewegen. D e methode is ook bekend onder de naam "van der Bijl")