Johan de Bes
is sinds begin 2020 afgestudeerd als Master Manueel Therapeut. Voorafgaand hieraan heeft hij de opleiding tot fysiotherapeut gevolg aan de Hogeschool van Amsterdam. Na een aantal jaren in Warmond en Leiderdorp te hebben gewerkt is hij sinds juni 2014 geheel als zelfstandige aan de slag gegaan in Noordwijkerhout.

Inmiddels is er een samenwerking ontstaan per februari jongstleden met “De Praktijk”, waardoor Johan ook werkzaam is in Sportcentrum The Right Move in Noordwijkerhout.

Zijn werkwijze is gericht op de gehele mens, dus niet alleen op de fysieke uiting van de klachten die door verstoring van de balans in het lichaam ontstaan. In deze holistische benaderingswijze ondersteunt hij de fysiotherapeutische interventies middels manueel therapeutische technieken.